swipegesture

Persondatapolitik

I CA indsamler vi kun personoplysninger, når det er relevant og nødvendigt. Vi stiller samtidig store krav til sikkerheden af vores IT-systemer, så de indsamlede persondata til enhver tid er beskyttet bedst muligt.

IT- og informationssikkerhedsniveauet i CA gennemgås årligt ved en ekstern revision, som alle a-kasser er underlagt. Når CA benytter eksterne leverandører til behandling af persondata, indgår vi altid de nødvendige aftaler for at sikre beskyttelsen af dine oplysninger.

Dine rettigheder

Du har altid ret til at få indsigt i og få udleveret de personoplysninger, vi har om dig. Hvis du opdager, at dine oplysninger er mangelfulde eller fejlagtige, bedes du kontakte os, så vi kan rette eller pseudonymisere dem. Desuden har du ret til at begrænse vores behandling af dine oplysninger til f.eks. opbevaring, hvis lovgivningen tillader det. Ønsker du overflytning til en anden a-kasse, sender vi automatisk dine data til din nye a-kasse, således at du beholder din anciennitet og ret til ydelser.

Har du spørgsmål til CA’s behandling af personoplysninger, kan du kontakte vores persondataansvarlige på: persondata@ca.dk eller 33149045.

Pseudonymisering og sletning

I CA pseudonymiserer vi gerne personoplysninger på anmodning fra dig. Det betyder, at dine personoplysninger maskeres og efterfølgende kun kan tilgås af CA’s dataansvarlige medarbejdere. Da CA som a-kasse er underlagt a-kasselovgivningen, afhænger graden af pseudonymisering dog af, hvilke oplysninger der er tale om, og til hvilket formål de anvendes.

Alle øvrige behandlinger af personoplysninger i CA, der ikke er underlagt a-kasselovgivningen, gemmes i vores interne systemer med brugerafgrænset adgang til statistisk og markedsføringsmæssig brug. Disse personoplysninger slettes ikke, medmindre du anmoder om det. Af hensyn til dokumentationskrav opbevarer vi dine personoplysninger i 3 år, efter du har anmodet om sletning.

Nedenfor har vi gjort det nemt at se, hvilke personoplysninger CA gemmer, hvad vi bruger oplysningerne til og hvilke rettigheder man har som medlem af CA.

Som a-kasse er CA underlagt nogle særlige forpligtelser, der kræver indsamling af personoplysninger. Vi skal som hovedregel ikke indhente dit samtykke, inden disse oplysninger bliver modtaget eller videregivet, da det står i arbejdsløshedslovgivningen.

Vi indsamler følgende personoplysninger i forbindelse med din indmeldelse i CA. Oplysningerne bruger vi til sagsbehandling og opkrævning af kontingent:

 • CPR-nummer
 • Fulde navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Uddannelsessted
 • Medlemskab af anden a-kasse
 • Nationalitet
 • Evt. tidligere medlemskab/kontingentrestance hos anden a-kasse

Til samme formål udveksler vi også en række oplysninger med andre myndigheder, kommuner og a-kasser herunder med:

 • SKAT
 • Beskæftigelsesministeriet
 • Udbetaling Danmark
 • CPR-registret
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
 • Danmarks Statistik
 • FerieKonto
 • Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA)
 • Kommuner
 • Andre a-kasser
 • Andre myndigheder inden for EØS-området

Disse oplysninger udveksles kun, når det er relevant. Det er f.eks. kun mens du er medlem af CA, at vi abonnerer på dine adresseoplysninger fra CPR-registret eller udveksler oplysninger med SKAT, FerieKonto mv.

Automatiske afgørelser

I CA bruger vi automatiske afgørelser. Det betyder, at vores IT-system automatisk vurderer og godkender modtagne blanketter, såfremt det er muligt. Alle komplekse sager eller afslag på ansøgninger vil altid blive behandlet manuelt af en medarbejder i CA.

Er du i tvivl om, hvorvidt din sag er behandlet automatisk, er du velkommen til at kontakte os. Hvis din sag er behandlet automatisk, kan du altid få en medarbejder til at gennemse din sag manuelt.

Evaluering

Efter endt sagsbehandlings- eller ledighedsforløb kan du modtage et elektronisk evalueringsskema, som frivilligt kan besvares. Personoplysninger om dig og evalueringen gemmes sikkert med brugerafgrænset adgang til statistisk brug.

Annoncering

For ikke at ulejlige medlemmer frasorteres disse så vidt muligt når CA foretager online markedsføring via annonceringstjenester. Dette gøres ved at informere annonceringstjenesten om emails og/eller telefonnumre på dem, der skal frasorteres. Endvidere benyttes oplysningerne til, at annonceringstjenesterne kan målrette CA’s annoncering mod personer, hvis profil ligner CA-medlemmernes.

Du kan til enhver tid bede dig frataget for at dine kontaktdata udveksles med annonceringstjenester ved at skrive til persondata@ca.dk med ordlyden: ”Jeg frabeder mig dataudveksling ved annoncering”.

CV- og rådighedssamtaler

I forbindelse med lovpligtige CV- og rådighedssamtaler anvender vi de personoplysninger, der allerede fremgår af vores systemer, da disse kan have betydning for din ret til dagpenge.

Vi indsamler sjældent nye oplysninger til formålet. For at finde dig i vores systemer kan det forekomme, at vi beder om navn, telefonnummer eller fødselsdato. Som udgangspunkt booker du selv tid til samtalerne via CA’s bookingsystem, som er sikret med SSL-kryptering. SSL står for Secure Sockets Layer, som er en globalt anvendt industristandard, som sikrer, at dine data krypteres, så kun du og CA har adgang til de indtastede informationer.

Inden samtalerne vil du blive bedt om at oplyse os om tidligere stillingsbetegnelser. Disse oplysninger tilknyttes dine personoplysninger og indsamles via CA's Selvbetjening. 

Evaluering

Efter lovpligtige samtaler kan du modtage et elektronisk evalueringsskema, som frivilligt kan besvares. Personoplysninger om dig og evalueringen gemmes sikkert med brugerafgrænset adgang til statistisk brug.

Samtaler hos jobcentret

Når CA's medlemmer ønsker det, deltager CA på de lovpligtige fællesmøder på Jobcentret. CA modtager i disse tilfælde en invitation fra Jobcentret via en krypteret e-mailadresse. I CA's systemer registreres kun, at en samtale har fundet sted, og CA tager ikke referat af samtalen.

Som medlem kan du til altid sige nej til, at CA skal deltage i samtalerne. Dette gøres ved henvendelse til enten Jobcentret eller CA. 

Gennem CA’s Selvbetjening kan du indsende dagpengekort, efterlønskort, ledighedserklæringer og meget mere. Du kan også se alle de breve og udbetalingsspecifikationer, som CA har sendt til dig siden den 1. marts 2013.

For at benytte CA’s Selvbetjening skal du være registreret i CA’s medlemssystem. Du skal bruge MitID til at logge ind på CA’s hjemmeside. CA’s Selvbetjening er internt hostet, er sikret med SSL-kryptering og systemet sender og modtager også sikkert oplysninger med CA’s øvrige systemer. SSL står for Secure Sockets Layer, som er en globalt anvendt industristandard, som sikrer, at dine data krypteres, så kun du og CA har adgang til de indtastede informationer.

Alle dokumenter og breve i systemet gemmes, så længe du er medlem af CA, eller minimum så længe vi stadig har pligt til at opbevare oplysningerne.

Telefonisk

Når du ringer til CA registrerer vi opkaldets tidspunkt, varighed og hvilken medarbejder, du har været i kontakt med. Disse oplysninger bruges til statistik, samt når vi sammen skal finde ud af, hvem du har talt med og hvornår. Vi optager også samtalen, da vi er forpligtet til at registrere relevant information. Vi bruger udelukkende optagelsen til at udarbejde et kort skriftligt notat og samtalen slettes igen efter 24 timer, medmindre du aktivt tilvælger, at vi også må bruge optagelsen til uddannelse og træning. I så fald gemmer vi optagelsen i 3 måneder og bruger den også til uddannelse og træning. Vi deler data med virksomheden Capturi, som udarbejder det skriftlige notat.

Efter opkaldet kan du modtage et elektronisk evalueringsskema på e-mail, som frivilligt kan besvares. Personoplysninger om dig og evalueringen gemmes sikkert med brugerafgrænset adgang til statistisk brug.

E-mail

Når du sender CA en e-mail, kan der være tale om en ukrypteret meddelelse, hvorfor vi anbefaler dig ikke at skrive CPR-nummer i mailen og desuden angive så få personoplysninger som muligt i mailen.  Vi har etableret en sikker platform til udveksling af dokumenter samt beskeder med CA, så du altid kan skrive til CA via en sikker forbindelse. 

Når vi svarer på din henvendelse gemmer vi vores svar på din sag i vores system, da CA er forpligtet til at registrere, hvad CA vejleder om. I denne forbindelse gemmer vi også din oprindelige henvendelse.

Selve e-mailen eller beskeden sendt til vores hovedmails slettes månedligt på vores servere. En backup gemmes i 5 år efter sletning, som kun kan gendannes af vores IT-afdeling.

Personlige henvendelser

Når du henvender dig til CA personligt på vores adresser, behandler vi dine personoplysninger fortroligt. Afleverer du eksempelvis fortrolige oplysninger eller personoplysninger, sørger vi for, at ingen andre får adgang til dem. Ved sagsbehandling vil vi altid bede dig fremvise ID, f.eks. sygesikringskort, for at undgå at andre hører dig afgive personoplysninger mundtligt.

Gentofte

I vores afdeling i Gentofte foregår al sagsbehandling i tilstødende kontorer til receptionen, så du altid kan få hjælp og svar på dine spørgsmål, uden at andre personer i receptionsområdet kan lytte med. 

Aalborg – Odense – Kolding

I vores afdelinger i Aalborg, Odense og Kolding foregår der ingen sagsbehandling.

Aarhus

I vores afdeling i Aarhus kan der foregå sagsbehandling i receptionen. For at undgå, at uvedkommende kan kæde sagsbehandlingen sammen med dig som person, afkræves du ikke personoplysninger mundtligt i forbindelse med sagsbehandlingen. Vi vil i stedet for bede dig fremvise ID, f.eks. sygesikringskort.

Frivillige rådgivninger

Som medlem af CA har du mulighed for at booke både fysisk og telefonisk karriererådgivning. Du booker en karriererådgivning ved enten at ringe til os eller sende os en mail. I denne forbindelse beder vi dig om ikke at fremsende andre personoplysninger end dit navn, evt. telefonnr. samt medlemsnummer eller fødselsdato, da du som medlem allerede fremgår af vores systemer. 

Ved samtalen skrives en kort opsummering af samtalens indhold, som tilknyttes dine personoplysninger i vores medlemssystem. De registreres for at kunne give dig den bedste service, så karriererådgiverne kan fortsætte dialogen med dig ved næste samtale eller videregive oplysninger til en kollega, der kan hjælpe dig. 

Dagsorden og øvrige oplysninger til brug ved samtalen fremsendt af dig via e-mail, kopieres ind i vores medlemssystem, hvorefter e-mailen slettes.

Evaluering

Efter endt forløb kan du modtage et elektronisk evalueringsskema, som frivilligt kan besvares. Personoplysninger om dig og evalueringen gemmes sikkert med brugerafgrænset adgang til statistisk brug.

Tests i forbindelse med kurser og rådgivninger

Som medlem af CA har du mulighed for at gennemføre forskellige typer af personligheds- og karrieretests. Resultaterne fra testene opbevares i et sikkert system med brugerafgrænset adgang. Kun certificerede karriererådgivere har autorisation til at behandle dine data i forbindelse med tilbagemelding på dine tests. Disse oplysninger deles ikke med andre. Når du besvarer testene, tager du stilling til, hvor længe CA må opbevare dine oplysninger.

Det er altid muligt at bede om at få dine testbesvarelser slettet. Når dine data er slettet af CA, kan ingen tilgå dem.

Kurser, webinarer og foredrag mv.

Du tilmelder dig CA’s arrangementer via vores platforme. 

Ved kurser med eksterne undervisere kan vi videregive dit navn, fødselsdato og e-mailadresse til underviseren, som udelukkende bruger oplysningerne til at registrere din deltagelse.

Når du tilmelder dig et ”CA+”-kursus, sender vi dine oplysninger til den samarbejdspartner, der afvikler kurset. Afhængig af kurset, videregiver vi navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Adressen bruger samarbejdspartneren til at fremsende forberedelsesmaterialer. E-mail og telefonnummer bruges til praktiske informationer, og ikke spam. 

Efter din deltagelse modtager du et elektronisk evalueringsskema, som frivilligt kan besvares. Personoplysninger om dig og evalueringen gemmes sikkert med brugerafgrænset adgang til statistisk brug.

CA-Connect er en gruppe på det sociale medie LinkedIn, som er en selvstændig platform med egne regler for behandling af personoplysninger. Vi indsamler ikke dine personoplysninger, men du har mulighed for at markere, at du er åben for karrieremuligheder. 

Når du opretter din profil i MedlemsMatch deler vi følgende information med de medlemmer, som du bliver matchet med:

 • Navn
 • Postnr./By, hvor du bor
 • Telefonnr.
 • Email
 • Det behov/ønske, du oplyser som årsagen til at indgå i MedlemsMatch
 • Den korte tekst, du har skrevet for at dele med dit match
 • Dit primære arbejdsområde
 • Hvor mange års erfaring, du har

Hvis det er relevant, for jeres emne, deler vi evt. også det, du oplyser om:

 • Din uddannelse
 • Dit uddannelsesår
 • Din primære branche

Vi spørger dig hvilken virksomhed, du arbejder i, for at undgå at matche dig med én som har oplyst samme virksomhed, men vi oplyser ikke dette til dit match.

De øvrige oplysninger på din profil, bruges til at matche dig og de andre medlemmer og til at lære os om hvad vores medlemmer ønsker i forskellige situationer, så vi kan tilpasse og forbedre servicen.

Behandlingsgrundlaget er dit samtykke. Det indebærer, at vi sletter dine oplysninger i MedlemsMatch-databasen, hvis du trækker dit samtykke tilbage.

Dine oplysninger videregives eller deles ikke med andre udenfor CA, bortset fra det medlem, du matches med.

Med hensyn til dine øvrige rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR), henviser vi til den generelle vejledning her i persondatapolitikken.

Fagkurser

Når du tilmelder dig fagkurser, deles følgende informationer med vores eksterne oplægsholdere:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer

Oplægsholderen bruger udelukkende dine personoplysninger til at fremsende kursusmateriale eller meddelelser i forbindelse med kurset. Herefter slettes dine oplysninger.

Advokathjælp

Når du henvender dig til CA Advokathjælp, som drives af et professionelt team af advokater, der har en lang og bred erfaring med ansættelsessager, deles følgende informationer med Bird & Bird Advokatpartnerselskab: 

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer. 
 • CPR-nummer
 • Anciennitet

Udveksling af data bruges til ajourføring af medlemskab og er underlagt en slettefrist på 6 år efter skattekontrol- og bogføringsloven. Læs Bird & Bird Advokatpartnerselskab persondatapolitik her.

Øvrig behandling

Øvrige behandlinger af dine personoplysninger gemmes i vores interne systemer med brugerafgrænset adgang til statistisk og markedsføringsmæssig brug. Disse personoplysninger slettes ikke, medmindre du anmoder om det. Af hensyn til dokumentationskrav opbevarer vi dine personoplysninger i 8 år efter ophørt medlemskab, uagtet at du har anmodet om sletning.

CA Lønsikring udbydes til CA's medlemmer af forsikringsselskabet AmTrust i samarbejde med Marsh. CA er ikke involveret i administrationen af ordningen. Du kan derfor også blive bedt om at afgive yderligere oplysninger til AmTrust og Marsh, f.eks. omkring din ret til dagpenge i forbindelse med ledighed. Når du tilmelder dig CA Lønsikring, vil du blive bedt om at oplyse følgende personoplysninger:

 • CPR-nummer
 • Fulde navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Bankoplysninger

Oplysninger om dit medlemskab af CA Lønsikring udveksles og ajourføres mellem CA og CA Lønsikring på en sikker server med brugerafgrænset adgang. Læs CA Lønsikrings persondatapolitik her.

Som medlem i CA kan du få privatforsikringer via Gjensidige Forsikring til en attraktiv pris. Du kan i den anledning bede om at blive ringet op af Gjensidige Forsikring via vores hjemmeside. I denne forbindelse, indsamler vi følgende personoplysninger om dig:

 • For- og  efternavn
 • E-mail
 • Telefonnummer

Oplysninger om dit ønske om kontakt med Gjensidige Forsikring samt evt. kundeforhold udveksles og ajourføres mellem CA og Gjensidige Forsikring på en sikker server med brugerafgrænset adgang. Læs Gjensidige Forsikrings persondatapolitik her.

Ønsker du at benytte dig af vores unikke medlemstilbud fra øvrige samarbejdspartnere bl. a. Politiken, Børsen, CA Studieforsikring og kursusudbydere dirigeres du væk fra CA’s platform, hvorefter du bliver bedt om at afgive en række personoplysninger på samarbejdspartnernes respektive hjemmesider.

Oplysningerne behandles af vores samarbejdspartnere med udgangspunkt i deres egen persondatapolitik. Dog udveksles og ajourføres disse oplysninger mellem CA og samarbejdspartneren på en sikker server med brugerafgrænset adgang for at validere den enkeltes medlemskab.

CA Løntjek drives af CA+. Når du tilmelder dig CA Løntjek giver du dine oplysninger til både CA og CA+, der herefter udveksler følgende oplysninger:

 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Fødselsår
 • Arbejdsgivers postnummer
 • Daglig transporttid i minutter
 • Køn
 • Uddannelsesoplysninger
 • Erfaringsoplysninger
 • Ansættelsens stillingsbetegnelse, branche, karriereniveau, arbejdstid, personalegoder
 • Løn-, ferie- og pensionsoplysninger

Oplysningerne behandles både af CA og CA+ og udveksles og ajourføres mellem CA og CA+ på en sikker server med brugerafgrænset adgang. Formålet med udvekslingen af data er at varetage evt. henvendelser fra brugerne, monitorere udviklingen af antal brugere på sitet, foretage evt. statistiske sammenligninger af løndata samt registrere tilmeldinger til nyhedsbrevet CA|NYT.

Da løndata vurderes at være særligt personlige oplysninger, er adgangen til disse oplysninger strengt restriktiv og begrænset til udvalgte medarbejdere. Hvis løndata bruges til andet end statistiske formål, vil det altid være anonymiseret.

E-mailhenvendelser vedrørende CA Løntjek opbevares i Outlook og slettes månedligt.

CA tilbyder gennemgang af CV og ansøgninger via vores Instant Feedback-løsning. Instant Feedback-løsningens opsamling og håndtering af personoplysninger og andre informationer er beskrevet særskilt her.

Er du endnu ikke medlem af CA, har du stadig mulighed for at deltage i et af CA’s arrangementer eller modtage CA's nyhedsbreve. Ved tilmelding til begge vil du blive bedt om at give os følgende personoplysninger

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Faglige arbejdsområder

Via din tilmelding giver du samtidig samtykke til, at CA kan kontakte dig med henblik på en dialog om CA’s medlemsfordele. Oplysningerne opbevares sikkert og med brugerafgrænset adgang. Ved telefonisk kontakt bruges en tredjepartsapplikation, som ikke får adgang til at bruge dine personoplysninger i egen interesse.

Alle personoplysninger givet ved tilmelding slettes én gang årligt, medmindre disse bliver brugt i form af interaktioner (fremsendelse af nyhedsbrev, telefonkontakt osv.). Af hensyn til dokumentationskrav opbevarer vi dine personoplysninger i maksimalt 3 år, efter sidste interaktion.

Arrangementer

Du tilmelder dig CA’s kurser, webinarer, workshops, foredrag og gå-hjem-møder via vores platforme. 

Ved kurser med eksterne undervisere kan vi videregive dit navn, fødselsdato og e-mailadresse til underviseren, som udelukkende bruger oplysningerne til at registrere din deltagelse.Når du tilmelder dig et ”CA+”-kursus, sender vi dine oplysninger til den samarbejdspartner, der afvikler kurset. Afhængig af kurset, videregiver vi navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Adressen bruger underviseren til at fremsende forberedelsesmaterialer. E-mail og telefonnummer bruges til praktiske informationer, og ikke spam. Underviseren bruger aldrig dine personoplysninger i egen interesse.

Efter kurset modtager du et elektronisk evalueringsskema, som frivilligt kan besvares. Personoplysninger om dig og evalueringen gemmes sikkert med brugerafgrænset adgang til statistisk brug.

For at deltage i konkurrencer, downloade e-bøger og lignende services på vores hjemmeside og andre platforme, bliver du nogle gange bedt om at udfylde en formular med dine personoplysninger, herunder navn, telefonnummer og e-mailadresse. Du giver samtidig samtykke til, at CA kan kontakte dig med henblik på en dialog om CA’s medlemsfordele. Oplysningerne opbevares sikkert og med brugerbegrænset adgang.

Ved udfyldelse af formularer og telefonisk kontakt bruges tredjepartsapplikationer, som ikke får adgang til at bruge dine personoplysninger i egen interesse. Alle personoplysninger givet ved tilmelding slettes én gang årligt, medmindre disse bliver brugt i form af interaktioner (fremsendelse af nyhedsbrev, telefonkontakt osv.). Af hensyn til dokumentationskrav opbevarer vi dine personoplysninger i maksimalt 3 år, efter din seneste interaktion.

Ønsker du at søge job i CA, har du mulighed for at se vores ledige stillinger og sende en uopfordret ansøgning på denne side: https://www.ca.dk/om-ca/ledige-stillinger/. Vi gør opmærksom på at ansøgninger sendt på mail, vil blive slettet.

Med fremsendelsen af din ansøgning giver du samtykke til, at vi kan behandle de personoplysninger, vi har modtaget fra dig. Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at kontakte og fortælle, at du trækker dit samtykke, og dermed også din ansøgning, tilbage.

Hvis din ansøgning ikke fører til ansættelse hos os, så sletter vi personoplysningerne om dig senest efter 6 måneder. Hvis vi ønsker at gemme din ansøgning og dine personoplysninger udover 6 måneder i vores kandidatdatabase, vil du modtage en mail, hvor vi specifikt spørger om dit samtykke hertil.

Hvis du bliver ansat i CA, vil du blive informeret om, hvordan vi håndterer medarbejderes persondata i CA

Oplever du tekniske problemer på vores hjemmeside, f.eks. på vores Selvbetjening, har du mulighed for at få hjælp fra vores IT-afdeling. I denne forbindelse er det muligt at få hjælp via fjernsupport, hvor vores IT-afdeling hjælper dig via en fjernadgang til din computer. Dermed får vores IT-afdeling adgang til at se, hvad der foregår på din computerskærm. Denne service tilbydes alene, hvis du giver samtykke hertil og er helt frivillig.

Supporten via fjernadgang leveres ved brug af en tredjepartsapplikation, som ikke får adgang til at bruge dine personoplysninger i egen interesse.

I forbindelse med arrangementer i CA kan det forekomme, at der tages såkaldte situationsbilleder og optages video. Kan man ikke genkendes som person på sådanne billeder, er man ikke omfattet af reglerne i persondatalovgivningen. Vi indsamler derfor ikke dit samtykke til disse situationsbilleder og -videoer, og samtidig kan de bruges af eksterne oplægsholdere og konsulenter. Du kan dog altid meddele CA, at du ikke ønsker at medvirke på billeder eller optagelser. Det samme gælder allerede gennemførte optagelser.

Er der tale om portrætfotos, personinterviews eller lignende, vil vi altid indsamle samtykkeerklæringer eller lave særskilte aftaler.

Billedmateriale kan anvendes i 5 år fra optagelsesdatoen i f.eks. nyhedsbreve og på CA’s hjemmeside og sociale medier, medmindre andet er aftalt. Billedmateriale opbevares sikkert i arkiv og slettes efter 8 år, medmindre andet er aftalt.

Vi anvender cookies og andre tracking-teknologier, herunder pixels, på vores hjemmeside og i emails udsendt til dig.

De hjælper os bl.a. med måling af, hvilke sider der besøges, og hvordan brugernes klik-adfærd er på hjemmesiden og i emails. De vil også kunne bruges til fx at skræddersy budskaber for bedre at ramme dine interesser, så vi dermed kan forbedre vores service. På den måde bruges de til at personalisere indhold til dig, herunder på vores hjemmeside, i emails og i annoncer.

Cookies og andre tracking-teknologier er ikke farlige for din computer og kan ikke identificere dig som person, men kun genkende din computer, som vi opnår data om, herunder din ip-adresse.

Til samme formål kædes brugernes adfærd sammen med vores CRM-system.

På CA’s hjemmesider benyttes Cookiebot til håndtering af cookies. Du vil derfor kunne se navn og beskrivelse af alle cookies på siderne. Endvidere vil du kunne afslå eller acceptere cookies.

Vi anvender i visse tilfælde også dine personoplysninger til at personalisere vores indhold til dig. Det gælder fx indholdet på vores hjemmeside, men også i de emails, vi sender til dig på baggrund af dit samtykke, og de annoncer, som vi rammer dig med på sociale medier.

Vores personaliserede indhold er muliggjort ved de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, dine tilmeldinger, køb samt ved tracking af din brugeradfærd på vores hjemmeside, emails og annoncer.

Du kan læse mere om de tracking-teknologier, som vi anvender, og som er baseret på et samtykke, i vores Cookiepolitik.

Klage over afgørelser vedrørende dagpengeydelser

Søger du om en ydelse fra CA, og får du ikke fuldt ud medhold, skal vi træffe en afgørelse om det. Afgørelsen vil indeholde en begrundelse, en sagsfremstilling, regelgrundlaget og en klagevejledning.

Vi vil som hovedregel kontakte dig, inden vi træffer afgørelsen, så du får mulighed for at give os yderligere oplysninger. Du har pligt til at give os oplysninger om ethvert forhold af betydning for retten til din ydelse mv., og du skal medvirke til at fremskaffe de nødvendige oplysninger.

Klager du over afgørelsen indenfor en klagefrist på 4 uger, og kan vi ikke ændre afgørelsen, sender vi sagen med alle relevante bilag videre til vores klageinstans, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), via et sikkert system. Vi behandler sagen indenfor fire uger, fra vi har modtaget din klage. 

Afgørelser fra STAR kan du klage over til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Klager vedrørende behandling af personoplysninger

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, skal du rette henvendelse til vores persondataansvarlige på 
persondata@ca.dk
Tlf. 33149045

Kan vi ikke løse henvendelsen sammen – eller træffes der en afgørelse, som du ikke er enig i – kan du klage til Datatilsynet.

Samtaler med CA

I forbindelse med lovpligtige samtaler om rådighed og jobsøgning anvender vi de personoplysninger, der allerede fremgår af vores systemer, da disse kan have betydning for din ret til dagpenge.

Vi indsamler sjældent nye oplysninger til formålet. For at finde dig i vores systemer kan det forekomme, at vi beder om navn, telefonnummer eller fødselsdato. Som udgangspunkt booker du selv tid til samtalerne via CA’s bookingsystem, som er sikret med SSL-kryptering. SSL står for Secure Sockets Layer, som er en globalt anvendt industristandard, som sikrer, at dine data krypteres, så kun du og CA har adgang til de indtastede informationer.

Inden samtalerne vil du blive bedt om at oplyse os om tidligere stillingsbetegnelser. Disse oplysninger tilknyttes dine personoplysninger og indsamles via CA's Selvbetjening.

Evaluering

Efter lovpligtige samtaler kan du modtage et elektronisk evalueringsskema, som frivilligt kan besvares. Personoplysninger om dig og evalueringen gemmes sikkert med brugerafgrænset adgang til statistisk brug.

Samtaler hos jobcentret

Efter 3 måneders ledighed overtager jobcentret de løbende møder og samtaler med den ledige. I den forbindelse skal du til et lovpligtigt overdragelsesmøde med jobcentret. Hvis du ønsker det, kan CA også deltage i dette møde. CA modtager i disse tilfælde en invitation fra Jobcentret via en krypteret e-mailadresse. I CA's systemer registreres kun, at en samtale har fundet sted, og CA tager ikke referat af samtalen.

Som medlem kan du til altid sige nej til, at CA skal deltage i samtalerne. Dette gøres ved henvendelse til enten Jobcentret eller CA.